MERDEKA EDUCATION CENTRE
MERDEKA EDUCATION CENTRE

MERDEKA EDUCATION CENTRE

独大教育中心

Contact

Guangxi Institute of Science and Technology

GUANGXI POLYTECHNIC OF CONSTRUCTION

Address
6, Xiuling Road Xiyili, Xixiangtang Qu, naning, 530012 Nanning Shi, China
Telephone
Whatsapp

Changzhou Institute of Mechatronic Technology

Jiangsu Vocational Institute of Commerce

Address
China, Jiangsu, Nanjing, Qinhuai, Guanghua Rd, 石门坎104号, nanjing, China
Telephone
Whatsapp

Quanzhou Normal University

Quanzhou Vocational and Technical University

Jiangsu Vocational College of Medicine

Address
No. 283, liberation South Road,, 224005 Yancheng, China
Telephone
Whatsapp

Anhui Vocational College of Defense Technology

Changsha Social Work College

Changzhou Tourism Commerce And Trade Higher Vocational Technical School

Address
China, Jiangsu Sheng, Changzhou Shi, Xinbei Qu, 红向路8号, 213031 Jiangsu, China
Telephone
Whatsapp

Changzhou Textile Garment Institute

Fujian Agriculture and Forestry University

Guangdong Polytechnic of Science and Technology

Guangxi University of Finance and Economics

Hunan Modern Logistics Occupation Technical College

Jiangsu Agri-animal Husbandry Vocational College

Jiangxi Vocational Technical College of Industry Trade

Address
江西省南昌市红谷滩新区红角洲嘉言路699号, 330038 南昌市, China
Telephone
Whatsapp

Nanjing City Vocational College

Tianjin Maritime College

Wuhan Technical College of Communication

Yichun Vocational Technical College

ZHEJIANG TECHNICAL INSTITUTE OF ECONOMICS